ຂ່າວເດັ່ນ ຫສວ

Date ຂ່າວເດັ່ນ ຫສວ
12-05-2017 Sustainable Productivity key to future economies: APO Secretary-General
05-05-2017 ປະກາດຮັບສະໜັກສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2017
05-12-2016 ການພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
10-11-2016 Asian Productivity Organization (APO) announced the online debut of the Asian Economic Productivity Map (AEPM) for National Productivity Organizations (NPOs)
13-10-2016 Dr. Santhi Kanoktanaporn joins the APO
14-09-2016 Bangkok Outcome Document
31-08-2016 ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ
29-07-2016 APO and CTA sign agreement to train Medellín productivity practitioners
20-07-2016 APO News , July–August 2016 - Volume 46
23-05-2016 58th APO Governing Body Meeting
30-03-2016 ໂຄງການຕົວແບບດ້ານການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
30-03-2016 Examining women’s role in a productive workforce
29-03-2016 March-April 2016 issue of APO News
18-11-2015 Examining advanced renewable energy technologies in Japan
15-11-2015 ຈັດຈ້າງພະນັກງານບໍລິຫານ
13-11-2015 APO Productivity Databook 2015 and Recent Productivity Trends in Asia
11-11-2015 ຈັດຈ້າງຜູ້ສະໜອງບໍລິການດ້ານວາລະສານ
25-09-2015 11th World Islamic Economic Forum " Building Resilience for Equitable Growth"
25-09-2015 Workshop on Labour-Management Relations, 28 September to 1 October, Japan
23-08-2015 MFCA practitioners to convene in Jakarta
19-08-2015 ຕ້ອງການຈັດຈ້າງບໍລິສັດສະໜອງບໍລິການຈັດຝຶກອົບຮົມ
18-06-2015 ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ
18-06-2015 ເປີດໂຄງການຕົວແບບດ້ານການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ
27-01-2015 ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
26-01-2015 ສຳມະນາການຄຸ້ມຄອງ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ
21-12-2014 ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານ
07-12-2014 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
03-12-2014 ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015
03-12-2014 ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວນກ 2011-2015
25-11-2014 ພິທີປິດໂຄງການ ສ້າງໂຮງງານຕົວແບບດ້ານລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ
18-11-2014 ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ (Training course on Energy Efficiency and Renewable Energy)” ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ
31-10-2014 3rd World Conference on Green Productivity which is taking place in Taipei, ROC from 4-6 November
22-07-2014 ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່.
21-07-2014 ຂ່າວດີສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ
24-07-2012 ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ
24-07-2012 ເຄືອຂ່າຍຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ
11-06-2012 ຫົວໜ້າຫ້ອງການ SME ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 30 ໜ່ວຍງານ SME ອາຊຽນ
23-05-2012 ໜ່ວຍພັກ ຫສວ ຈັດພິທີເລື່ອນສະມາຊິກພັກສໍາຮອງຂຶ້ນເປັນສະມາຊິກພັກສົມບູນ
25-04-2012 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ SME ສະບັບເລກທີ 11/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011 ຖືກປະກາດໃຊ້
25-04-2012 ບັນຍາຍພິເສດໃນຫົວຂໍ້ “ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ”
15-03-2012 ງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ ປະຈຳປີ 2012 ຄັ້ງທີ V
27-01-2012 Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011
15-12-2011 APO Photo Contest 2012
15-03-2011 ຂະຫຍາຍເວລາສະໝັກເອົາລາຍຊື່ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SMEs ບັນຈຸເຂົ້າໃນໜັງສືຄູ່ມື “THE TOP 1000 ASEAN SMEs RECOGNITION” ເຖ
29-12-2010 ການສະໝັກເອົາລາຍຊື່ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SMEs ບັນຈຸເຂົ້າໃນໜັງສືຄູ່ມື “THE TOP 1000 ASEAN SMEs RECOGNIZATION”


Staff Log in: