ງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຟີນິເຈີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ ປະຈຳປີ 2010

Date: 2010-04-05 03:25:00

ສະຖານທີ່, ເວລາ ແລະ ຄ່າເຊົ່າຫ້ອງວາງສະແດງ

ສະຖານທີ່: ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ.

ກຳນົດເວລາຈັດງານ: 05 - 09 ພຶດສະພາ 2010

ຄ່າເຊົ່າຫ້ອງຂະໜາດ 3x3 ແມັດ ລາຄາ:

ສຳຫຼັບສິນຄ້າເຟີນິເຈີ: 1.530.000 ກີບ

ສຳຫຼັບສິນຄ້າທົ່ວໄປ: 2.040.000 ກີບ

(ລາຄາທີ່ກ່າວໃາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນສະເພາະຢູ່ດ້ານໃນຕຶກ)

ກິດຈະກຳພາຍໃນງານ:

- ການຈັດສຳມະນາ: ສຶກສາຊ່ອງທາງການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄປສູ່ຕະຫຼາດ ສ.ປ.ຈີນ

- ການຈັດກິດຈະກຳປະກວດຫ້ອງວາງສະແດງ

- ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ-ແຟັກ: 021 413 213

ມືຖື: 020 5507150, 5604917, 5719494, 6660257, 2443337, 5798796, 5444406, 5777936

ເວັບໄຊ:

www.laotrade.org.la

www.smepdo.org

www.laoitecc.laPosted by: policy

[ back ]

Staff Log in: